API (Aanspreekpersoon Integriteit)

In de commissie Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement is beslist om grensoverschrijdend (ook seksueel) gedrag in de sportsector aan te pakken.

Binnen de club doen we als trainers en bestuur  al wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van al onze judoka’s te beschermen.

We zijn dat aan al onze sporters verplicht, en aan de ouders, die hun kinderen aan ons toevertrouwen tijdens de activiteiten van onze club.

Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, vragen wij dan ook om meteen de API op de hoogte te brengen.

De Aanspreekpersoon Integriteit (API) bij judoschool Lummen is Charlotte Temmerman

Je kan steeds contact opnemen met onze aanspreekpersoon via jeugdjudoschoollummen@gmail.com